SITEPRODUCTIE

De site producent is de spin in het web, heeft een helikopterview en biedt inzicht in de ontwikkeling van het evenement. Daarnaast adviseer ik over alle technische en logistieke uitdagingen rondom jouw evenement. Ik verzorg de logistieke planning, maak begrotingen, verzorg tekeningen, doe locatieonderzoek en ontwikkel documenten zoals het draaiboek, de veiligheids- en calamiteitenplannen en het verkeersplan.


Compleet

Een goede siteproductie is essentieel voor de organisatie van je evenement. Het omvat alles wat met de ‘site’, de locatie, te maken heeft. Na een eerste locatiebezoek wordt hier de basis voor gelegd met behulp van een plattegrond, waarop alle gewenste en noodzakelijke voorzieningen ingetekend worden. Hierbij wordt rekening gehouden met wettelijke eisen vanuit overheid, provincie, gemeente, vergunningsvereisten, (brand)veiligheidsvoorwaarden en publieksstromen. Ook wordt er gekeken naar optimale inrichting van het terrein waarbij productionele voorwaarden zoals zichtlijnen, veiligheidsroutes en de inrichting van cateringvoorzieningen ook meegenomen worden. Een inventarisatie van aanwezige faciliteiten laat zien welke overige voorzieningen noodzakelijk zijn voor een optimale uitvoering van het evenement. Deze voorbereiding is ook de basis voor een gedegen vergunningentraject en is in combinatie met gedetailleerde bouw- en productieschema’s een belangrijk uitgangspunt.

Sanne begeleidt op locatie alle technische en logistieke leveranciers, zodat jij slechts één contactpersoon blijft houden.

POST PRODUCTIE

De postproductie is de laatste fase van het productieproces van een video, of heel concreet: alle werkzaamheden ná de draaidagen zijn postproductie. Hieronder valt het monteren, audio design, muziek, kleurcorrectie en eventueel de visuele effecten en/of animatie, maar ook het aanleveren van de bestanden voor de opdrachtgever of het klaarzetten voor het online event.
In dit proces draag ik zorg voor het inplannen en sturen van het edit team, de afstemming met creative producers, afstemming met de klant en het uiteindelijk aanleveren en klaarzetten van de content voor het (online) event.

PROJECTMANAGEMENT

In de rol van projectmanager ontzorg ik op mijn eigen wijze, speel ik op een unieke manier spin in het web en combineer ik alle facetten van jouw evenement met elkaar tot een perfect eindproduct. Met oog voor detail, kennis van zaken, verantwoording voor het budget en jouw doelstelling voor ogen ben ik de constante, betrouwbare factor bij de organisatie van jouw evenement.

Als projectmanager voer ik de werkzaamheden uit als onderdeel van het team dat ingezet wordt bij realisatie van het evenement. Ik ontwerp en ontwikkel het conceptuele plan naar aanleiding van de door jou vastgestelde hoofdlijnen, inclusief budgettering. Vervolgens ga ik aan het werk om het evenement volgens dit plan uit te voeren en te ontwikkelen. In samenwerking en samenspraak met de organisatie wordt het concept verder vormgegeven en worden binnen de gestelde hoofdlijnen en budgettaire mogelijkheden invullingen gezocht, die recht doen aan het concept, kwalitatief hoogwaardig en creatief uitdagend zijn.

Ik ben actief als jouw rechterhand bij de ontwikkeling van jouw evenement en zet mijn expertise in om tot een geslaagd eindproduct te komen.

TEKENINGEN

Bij het ontwikkelen van evenementen is een goede tekening van buitengewoon belang. Deze tekening is ten alle tijden het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een locatie. Hierin worden alle voorzieningen opgenomen en wordt de opzet en uitvoering duidelijk. Deze tekeningen zijn ook geschikt om de vergunningsaanvraag te ondersteunen en politie, brandweer en GHOR inzicht te geven in de opstelling, indelingen, veiligheidsmaatregelen en verkeersdoorstroming.

De projecttekeningen worden ondersteund door detailtekeningen op het gebied van water, stroom, podium, tribune en overige bouwwerken. Ook dienen deze projecttekeningen op locatie als leidraad tijdens de opbouw van het evenement. Vooraf is goed uitgedacht hoe de locatie ingericht moet gaan worden, op locatie wordt dit in de praktijk omgezet tot een concrete uitvoering.

CREWMANAGEMENT

Het organiseren en bouwen van een evenement kan je haast nooit alleen. Met een groot netwerk van freelancers om mij heen weet ik altijd de juiste aanvullende persoon te vinden om het team compleet te maken en daarmee te zorgen dat de uitvoering tot in de puntjes wordt verzorgd.