PRIVACY STATEMENT

Ook binnen de wereld van evenementen komen juridische zaken kijken. Zoals bijvoorbeeld het privacy statement. Ik ga netjes om met jouw persoonsgegevens, gewoon, zoals ik zelf ook wil dat er met mijn gegevens omgegaan wordt.

Hieronder vind je een uitgebreide versie van mijn privacyregels. Mocht je daar vragen over hebben dan kun je mij altijd bellen of mailen.

Nu is het tijd om weer verder te gaan met de orde van de dag: lijstjes, draaiboeken en begrotingen en al het andere dat nodig is om een mooi evenement te organiseren!

Groetjes van Sanne

Inleiding
Smeck gevestigd aan de Vreedstraat 9 te Bruchem, respecteert jouw privacy en zal te allen tijde de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zorgvuldig, discreet en verantwoord behandelen. Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzameling en gegevensverwerking van alle klanten en overige bezoekers van deze site.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smeck verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Gegevens die ik van je nodig heb of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door mij in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voornaam en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens
Smeck verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Smeck gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:

  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
  • Voor naleving van wet- en regelgeving
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Smeck bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Smeck verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Smeck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar sanne@smeck.nl.

Daarnaast heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van persoonsgegevens door Smeck.

Beveiliging
Smeck hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Smeck je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt je indienen via sanne@smeck.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact opnemen via sanne@smeck.nl.

Datum laatste aanpassing: 25 mei 2019